Trải Bài 1 Lá

Ứng dụng học tarot bằng việc trải bài 1 lá và hướng dẫn bạn hiểu 78 lá bài và có hưỡng dẫn cụ thể cho người xem về chủ đề đó

Gói Tháng

99.000

/ Tháng
 • 78 Lá Bài Bao Gồm nghĩa xuôi và ngược
 • Diễn Giải Theo Mỗi Câu Hỏi
 • Hỗ Trợ 24/7
Mua Ngay

Gói Năm

990.000

/ Năm
 • 78 Lá Bài Bao Gồm nghĩa xuôi và ngược
 • Diễn Giải Theo Mỗi Câu Hỏi
 • Hỗ Trợ 24/7
Mua Ngay

Vĩnh Viễn

Siêu HOT

1.490.000

Vĩnh Viễn
 • 78 Lá Bài Bao Gồm nghĩa xuôi và ngược
 • Diễn Giải Theo Mỗi Câu Hỏi
 • Hỗ Trợ 24/7
Mua Ngay

Trải Bài 3 lá

Công Cụ Hướng Dẫn Trải Bài 3 lá tương ứng với ( Quá Khứ, Hiện Tại Tương Lai) và kết hợp các lá bài lại thành 1 diễn giải cụ thể

Gói Tháng

149.000

Tháng
 • 78 Lá Bài Bao Gồm nghĩa xuôi và ngược
 • Kết Hợp Các Lá Bài
 • Diễn Giải Theo Từng Câu Hỏi
 • Hỗ Trợ 24/7
Mua Ngay

Gói Tháng

1.290.000

Năm
 • 78 Lá Bài Bao Gồm nghĩa xuôi và ngược
 • Kết Hợp Các Lá Bài
 • Diễn Giải Theo Từng Câu Hỏi
 • Hỗ Trợ 24/7
Mua Ngay

Vĩnh Viễn

HOT

1.990.000

Vĩnh Viễn
 • 78 Lá Bài Bao Gồm nghĩa xuôi và ngược
 • Kết Hợp Các Lá Bài
 • Diễn Giải Theo Từng Câu Hỏi
 • Hỗ Trợ 24/7
Mua Ngay

COMBO TIẾT KIỆM

Trải Bài 1 lá + Trải Bài 3 Lá

Gói Tháng

199.000

Tháng
 • Trải Bài 1 lá + Trải Bài 3 Lá
 • 78 Lá Bài Bao Gồm nghĩa xuôi và ngược
 • Kết Hợp Các Lá Bài
 • Diễn Giải Theo Từng Câu Hỏi
 • Hỗ Trợ 24/7
Mua Ngay

Gói Tháng

1.990.000

Năm
 • Trải Bài 1 lá + Trải Bài 3 Lá
 • 78 Lá Bài Bao Gồm nghĩa xuôi và ngược
 • Kết Hợp Các Lá Bài
 • Diễn Giải Theo Từng Câu Hỏi
 • Hỗ Trợ 24/7
Mua Ngay

Vĩnh Viễn

HOT

2.990.000

Vĩnh Viễn
 • Trải Bài 1 lá + Trải Bài 3 Lá
 • 78 Lá Bài Bao Gồm nghĩa xuôi và ngược
 • Kết Hợp Các Lá Bài
 • Diễn Giải Theo Từng Câu Hỏi
 • Hỗ Trợ 24/7
Mua Ngay